İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereğince işletmeler tehlike sınıflarına göre yönetmelikte belirlenen sürelerde İşyeri Hekimi çalıştırmak zorundadır.

İşyeri Hekimi çalıştırılmaması durumunda ödenecek idari para cezaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

6/1-a 26-1/b İşyeri hekimi çalıştırmamak. Az Tehlikeli 7.738 9.672 11.607 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
Tehlikeli 7.738 11.607 15.476
Çok Tehlikeli 11.607 15.476 23.214

İşyeri Hekimliği Hizmetleri:

  • İşe Giriş Sağlık Muayenelerinin yapılması
  • Yıllık periyodik sağlık muayenelerinin takip edilerek yapılması ve analizi,
  • Rutin sağlık gözetimleri,
  • Işe dönüş sağlık muayenelerini yapmak,
  • İSG Kurulunda yer almak,
  • Kullanılan Kimyasal ve Kişisel Koruyucular Konusunda önerilerde bulunmak,
  • Risk Analizi çalışmalarıda Meslek Hastalığı konularında önerilerde bulunmak,
  • Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak,
  • İş kazaları ile ilgili kök neden analizlerinde yer almak,