Müşteri Hizmetleri+90 224 249 02 04

Hoşgeldiniz. Bugün

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

is

-İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

-İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

-İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

-Yıllık çalışma planı hazırlamak

-Eğitim planı hazırlamak

-İşverene,iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

-Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

-Risk değerlendirmesi yapmak

-Acil durum planı hazırlamak

-Sağlık ve güvenlik planı hazırlamak

-İç yönetmelik hazırlamak

-İş izni prosedürü hazırlamak

-Çalışma talimatları hazırlamak

-İş kazası sonrasında kaza kök sebep analiz formunu düzenlemek

-Patlamadan korunma dökümanı hazırlamak

-Parlayıcı,patlayıcı,yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

-Parlayıcı,patlayıcı,yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

-Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

-Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

-Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

-Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

-Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

-Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

-Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

-Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek

-İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

-Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

-Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek