Müşteri Hizmetleri+90 224 249 02 04

Hoşgeldiniz. Bugün

TEKNİK KONTROL VE ÖLÇÜMLER

Makina ve Ekipman Kontrolleri:

25 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre makina ve ekipmanların yetkili kişiler tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen sürelerce periyodik olarak kontrollerinin yapılması zorunludur.

                        

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

Buhar kazanları Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

Kalorifer kazanları Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

Taşınabilir gaz tüpleri

(Dikişli, dikişsiz)

Standartlarda süre belirtilmemişse

3Yıl

Taşınabilir asetilen tüpleri TS EN 12863 standardında belirtilen sürelerde
Manifoldlu asetilen tüp demetleri Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

Manifoldlu tüp demetleri Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1) 10 Yıl
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı) (1) 10 Yıl
Kullanımdaki LPG tüpleri Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

Basınçlı hava tankları(2), (3) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

Kriyojenik tanklar TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen sürelerde.
Tehlikeli sıvıların(4)  bulunduğu tank ve depolar 10 Yıl(5)
Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2),(3) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) (4) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

Yürüyen merdiven ve yürüyen bant Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

Yapı İskeleleri(5),(6) Standartlarda süre belirtilmemişse

6 Ay

esisatı, Paratoner Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

Akümülatör, Transformatör 1 Yıl
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

Yangın Söndürme cihazı TS ISO 11602-2 standardında belirtilen sürelerde
Havalandırma ve Klima Tesisatı 1 Yıl