Müşteri Hizmetleri+90 224 249 02 04

Hoşgeldiniz. Bugün

OSGB

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) NEDİR?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; ”Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar şeklinde tanımlanmaktadır.

 

OSGB (ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ) AVANTAJLARI NELERDİR?

-İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacak. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız osgb’nin sorumluluğundadır.

-Ortak sağlık güvenlik birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır.

-OSGB’ler tarafından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli düzenli olarak koordinatörümüz tarafından denetlenerek çalışandan kaynaklanabilecek hatalar ortadan kaldırılacaktır.

-İşletme körlüğünü ortadan kaldırarak, deneyimli bir kadro tarafından eksikler ve gereklilikler rapor halinde sunulur.

-Şirketinizdeki eksikliklerin giderilmesi için uzmanlarımız tarafından öneriler getirilir.

-Bakanlıkla ilgili yasal süreç OSGB ‘ler tarafından takip edilerek işverene rapor halinde sunulur.

-İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, sağlık tetkikleri vb. hizmetleri ayrı kişi ve kurumlardan olmak yerine tek noktadan hizmet alabilirsiniz.

-Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek, çözümünde de katkı sunacaktır.

-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıtların kopyaları OSGB ‘lerin yetki aldıkları adreslerde düzenli olarak saklandıkları için işyerinde İSG kayıtlarının kaybı yada herhangi bir şekilde ulaşılamaması durumunda herhangi bir kargaşa yaşanmayacaktır. Bu durum, özellikle işyerinde yapılacak müfettiş denetlemelerinin sorunsuz geçmesini sağlayacaktır.

-OSGB ‘ler hizmet vermiş oldukları işyerlerine yakın yerde konumlandıkları için olası acil durumlarda (iş kazası, müfettiş denetlemeleri vb.) en yakın sürede gerekli evrak ve personel ile işyerine ulaşabileceklerdir.

-OSGB ‘lerde muayene, ilk yardım ve acil müdahale odaları ve yetkili sağlık personeli bulunduracaklarından, gerektiğinde hizmet verilen işyeri çalışanları her türlü sağlık hizmetini birim bünyesinden alabileceklerdir.