Müşteri Hizmetleri+90 224 249 02 04

Hoşgeldiniz. Bugün

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

                                                    3d8a8c3e-e124-45fb-9703-4339da99b43f

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İşveren, çalışan ortamında yapılan işten ortaya çıkan, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tespit etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür.

Nilüfer Çevre Arıtma Ortak Sağlık Güvenlik Birimi uzmanları, firmanızdaki gerekli tüm ölçümleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapmakta ve sonuçlarını değerlendirerek rapor haline getirmektedir.

Başlıca İç Ortam Ölçüm Konularımız;

İç Gürültü Ölçümü

Gürültü Maruziyet Ölçümü

Titreşim Ölçümü

Titreşim Maruziyet Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü

Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü

Ortamda Gaz Ölçümü

Ortamda Gaz Maruziyet Ölçümü

Ortam Havası Ölçümü

Ortam Havası Maruziyet Ölçümü

Ortamda VOC Ölçümü

Ortamda VOC Maruziyet Ölçümü

Ortamda Partikül Madde Ölçümü

Ortamda Partikül Madde Maruziyet Ölçümü

Ortamda Ağır Metal Ölçümü

Elektromanyetik Alan Ölçümü

Yeni belirlenen iş güvenliği kurallarına göre iş yerinde meydana gelebilecek hijyen kaynaklı sorunların belli sınıflara ayrılarak ölçümlerinin yapılıp değerlendirilmesi, önlemler alınırken daha yararlı olacağı düşüncesiyle düzenlenmiştir.

ihtiyaç duyulan tüm ölçümler ulusal ve uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak raporlanmalıdır. Yapılacak ölçümlerde sırasıyla şunlar olmalıdır;

İşletmelerde İç Ortam Ölçümleri

İşyeri gürültülü bir ortam ise gürültü seviyelerinin ölçümü ve emisyonu yapılarak gürültü haritası çizilmelidir. Gürültü ölçümleri senede bir kez yapılmalı, işyerinde gerçekleşen herhangi bir değişikle tekrarlanmalıdır. Kapalı çalışma alanlarında silikon diyot sensör metodu ile aydınlatma ölçümü yapılmalıdır. Bu ölçüm gece için ayrı gündüz için ayrı raporlanmalıdır. Gazlı ortamların gaz-buhar ölçümleri senede 1 kez yapılmalı ve işyerinde bir değişiklik olduğunda tekrarlanmalıdır. Nem, sıcaklık ve hız sensörleri ile işyerine ait sıcaklık, nem, hava akım hızı ölçülerek termal konfor ölçümü tamamlanmalıdır, özellikle havalandırma tesisatının yeterliliği yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.

Çevresel Ölçümler

Baca gazı analizleri yapılarak raporlanmalıdır. Uçucu organik bileşikler ile ilgili yönetmeliklere uygun şekilde ölçümler yapılarak belirlenmelidir. İşyeri ortamındaki ve bulunduğu mevkideki hava kalitesi ölçümü yapılarak modellenmelidir.

Yapılan ölçümleri ayrıntılı bir şekilde incelersek;

Toz Ölçümü

Toz oluşumu endüstriyel alanda çalışan işyerinde çalışanlar için oldukça büyük bir sorun oluşturmaktadır. Hava veya başka bir gazla ile karışım halinde bulunan toz tanecikleri görüş alanını daraltarak çalışma ortamındaki verimi düşürmektedir. İş güvenliği açısından bakıldığında solunum yoluyla ciğerlere ulaşan tozlar ciddi meslek hastalıklarına sebebiyet vermektedir. Kömür, tahta, ağaç, tahıl, mineral, maden ocakları gibi toz oluşturma katsayısı yüksek işletmelerde toz ölçümleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Işık saçılması metodu ile toz ölçümleri yapılabilir.

Gaz Ölçümü

Çalışma ortamlarında değişiklik gösterecek olsa da uygulamalar gereği bazı gazların ortama yayılması durumu yaşanabilir. yeterli bir havalandırma sistemi yoksa iş kazaları ve meslek hastalılarının oluşması kaçınılmazdır. Boya ve kaynak işlemlerinin yapıldığı işyerleri başta olmak üzere oluşan gazların ölçümlerinin yapılması ve periyodik olarak incelenmesi gerekir. Renk karşılaştırma metodu ile gaz ölçümleri gerçekleştirilebilir.

Gürültü Ölçümü ve Haritası çıkarılması

Endüstriyel çalışma ortamlarında, üretimlerin gerçekleştiği iş yerlerinde yoğun bir gürültü mevcuttur. Bazı makinelerin kullanılmasında karşılaşan gürültüye fazla maruz kalındığında kalıcı hasarlar verebilmektedir. Ses basınç düzeyi ölçüm cihazları ile gürültünün nerelerde yoğun olduğu tespit edilip raporlanabilir. Gürültü kaydedici ile şahsi gürültü durumları da kontrol edilerek belirlenebilir.