Müşteri Hizmetleri+90 224 249 02 04

Hoşgeldiniz. Bugün

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

işyeri-hekimi-2

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

6331 sayılı yasa gereği işyerinde personel çalıştıran işletmelerde yılda bir (periyodik olarak) iş güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesi yasal zorunluluktur.

Bu amaçla, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi ve alınması gerekli tedbirler konusunda işyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlaması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu programlara katılmasını sağlaması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesi işverenin yükümlülükleri arasındadır.

Bu doğrultuda amacımız; işletmelerde yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim programları düzenleyerek, yönetmelikte belirlenen eğitim konu başlıkları başta olmak üzere işletmeye ve bulunduğu sektöre uygun eğitim konularını belirlemek, çalışanların bilinç düzeylerini yükseltmek, iş güvenliğine herkesin katkıda bulunduğu çalışma ortamları oluşturmaktadır. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri eğitim verilecek olan işyerinin çalışma koşulları, yapılan işlerin çeşitliliği ve çalışan kişilere göre düzenlenerek temel eğitim başlıkları dışında işyeri için gerekli özel eğitimlerde eğitim konuları içerisine alınmaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMLERİNİN AMACI

-İşyerinde sağlıklı ve güvenli  bir ortamı temin etmek,

-İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltma,

-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme,

-Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli  tedbirleri öğretme,

-İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktadır.

EĞİTİM KONULARI

-İş sağlığı ve güvenliği temel bilgilendirme eğitimi,

-İş hukuku, yasal sorumluluklar,

-İş kazaları ve meslek hastalıları,

-Yangın eğitimleri ve tahliye tatbikatı senaryoları,

-Acil durumlarda alınması gereken önlemler,

-Kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve seçimi,

-Kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri,

-Elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri,

-El aletleri ve iş ekipmanlarının kullanımında alınacak güvenlik tedbirleri,

-Kaldırma, taşıma, istifleme ve depolamada güvenlik önlemleri,

-Güvenlik ve sağlık işaretleri.